Pikova dama

8. i 10. novembar
Čajkovski: Pikova dama (Polina)- debi
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad